Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng nội dung, xem Cửa hàng một giá 10 yên
Chính
1973
1979
Advertisement