Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Cửa hàng đồng giá 10 yên
じゅうえんなんでもストア
 Jū-en Nan demo Sutoa
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Cửa hàng một giá 10 yên
Chương và tập trong truyện: Tập 44, chương 828
Lần phát sóng (2005): 456b
Số tập (2005): 948
Ngày phát sóng (2005): 24 tháng 8, 2018
Vị trí tập phim
Kế trước
Gương dối trá
Tiếp theo
Đi tu dễ hay khó

Cửa hàng đồng giá 10 yên (Nhật: じゅうえんなんでもストア Jū-en Nan demo Sutoa?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Doraemon muốn ăn bánh rán và chạy đi mua nhưng cửa hàng đã bán hết không kìm được cơn thèm nên đã mang "Cửa hàng 10 Yên" và "Phiếu biển hiệu" ra chỉ còn bỏ 10 Yên vào cửa hàng, viết vào biển hiệu mình muốn gì là đều được đáp ứng. Nobita đã mang ra vui chơi với Shizuka, Jaian và Suneo theo dõi từ xa thấy bảo bối này thật là hay nên muốn chiếm lấy. Nobita phải mượn 10 Yên của Shizuka nhờ cửa hàng đem chú cảnh sát cứu giúp cậu.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement