Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
X.hiện

Carla chỉ xuất hiện duy nhất trong Doraemon: Nobita và chuyến thám hiểm Nam Cực Kachi Kochi.

Advertisement