Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Chính
Ảnh


Cecil (Tiếng Nhật:Seshiru), Tên Hán Việt (nếu có)), là một nhân vật trong Đội Quân Doraemon Đặc Biệt

Thông tin, tiểu sử[]

Tính cách[]

Ngoại hình, dáng vẻ[]

Các mối quan hệ[]

Thông tin cơ sở[]

Advertisement