Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Chào mừng đến quán trọ ma quái
オバケ旅館へようこそ!
 Obake Ryokan e Yōkoso!
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 185
Số tập (2005): 362
Ngày phát sóng (2005): 30 tháng 7, 2010
Vị trí tập phim
Kế trước
Tình yêu của Jaiko và Dorami
Tiếp theo
Ngày sinh nhật nguy hiểm của Nobita

Chào mừng đến quán trọ ma quái (Nhật: オバケ旅館へようこそ! Obake Ryokan e Yōkoso!?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement