Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Jachibi 2005

Cháu nội của Jaian là con trai tương lai giấu tên của Goda Yasashiku , cháu nội của Goda Takeshi(Jaian).

Gia đình

-Bố : Goda Yasashiku

-Mẹ : (chưa rõ tên)

-Ông nội : Goda Takeshi

-Bà nội : (chưa rõ tên)

-Ông cố : Ông Goda

-Bà cố : Bà Goda

[1]


Advertisement