Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
SUNEO GREAT GREAT GRANDSON

Cháu nội của Suneo là con trai tương lai giấu tên của Honekawa Suneki, cháu nội của Honekawa Suneo

Gia đình

-Bố: Honekawa Suneki

-Mẹ: (chưa rõ tên)

-Ông : Honekawa Suneo

-Bà : (chưa rõ tên)

-Ông cố: Ông Honekawa

-Bà cố: Bà Honekawa


Advertisement