Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Doraemon Tập 2 - Chất Lỏng Phục Hồi Nguyên Trạng, Thuốc Xịt Kiểm Tra Dấu Châ

Là một bảo bối của Doraemon chỉ được sử dụng trong tập 2 loạt 1979.

Sơ lược[]

Công dụng[]

Như cái tên, bảo bối sẽ vật bị hỏng hóc, mất đi một bộ phận hay thậm chí chỉ còn một mẩu sẽ phục hồi hoàn toàn.

Advertisement