Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Chữ Y thuyết phục là một bảo bối của Doraemon.

Chữ Y thuyết phục

Sơ lược về bảo bối

Chữ Y thuyết phục mang hình dáng chữ y màu trắng , nhưng nó lại có công dụng đặc biệt.

Công dụng

Người sử dụng đưa chữ y này cho ai cầm, người cầm nó sẽ hoàn toàn bị "thuyết phục" bởi người đưa, và sẽ làm theo những gì người đưa nói.

Advertisement