Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Chiếc hộp ma thuật
マジックボックス
 Majikkubokkusu
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 462b
Số tập (2005): 961
Ngày phát sóng (2005): 2 tháng 11, 2018
Vị trí tập phim
Kế trước
Bộ thức uống Soda đa dạng
Tiếp theo
Chiến hữu đồng hành

Chiếc hộp ma thuật (Nhật: マジックボックス Majikkubokkusu?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Bảo bối xuất hiện[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

  • Chiếc hộp ma thuật

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Chiếc hộp ma thuật/Thư viện ảnh
Advertisement