Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Chiến dịch do thám tuyệt mật
まるひスパイだいさくせん
 Maru hi Supai Daisakusen
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chiến dịch do thám
Chương và tập trong truyện: Chương 4, tập 1
Số tập (1979): 26
Ngày phát sóng (1979): 1 tháng 5, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Phương tiện giao thông bỏ túi
Tiếp theo
Nhai kẹo để thành ca sĩ

Chiến dịch do thám tuyệt mật (Nhật: まるひスパイだいさくせん Maru hi Supai Daisakusen?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Thông tin cơ sở[]

Advertisement