Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Chiến dịch do thám tuyệt mật
まるひスパイだいさくせん
 Maru hi Supai Daisakusen
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chiến dịch do thám
Chương và tập trong truyện: Chương 4, tập 1
Lần phát sóng (2005): 5a
Số tập (2005): 11
Ngày phát sóng (2005): 20 tháng 5, 2005
Vị trí tập phim
Kế trước
Bồ công anh ơi, bay lên nào
Tiếp theo
Xin chào người vũ trụ

Chiến dịch do thám tuyệt mật (Nhật: まるひスパイだいさくせん Maru hi Supai Daisakusen?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Xem phim[]

https://www.youtube.com/watch?v=L-21-9bT9jE

Thông tin cơ sở[]

Advertisement