Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
No

Chong Chóng Búp Măng (Nhật: タケノコプター Takeno koputa?) là một bảo bối phiên bản đảo ngược của Chong chóng tre.

Sơ lược[]

Chong Chóng Búp Măng có hình dáng một búp măng, bay chậm hơn rất nhiều so với chong chóng tre, là bảo bối của Doraemon ở hành tinh ngược đời.

Công dụng[]

Có công dụng tương tự như Chong Chóng Tre của Doraemon. Như nó chậm hơn và bay rất thấp.

Xuất hiện[]

  • Hành tinh ngược đời.

Lưu ý khi sử dụng[]

Vì tốc độ của chong chóng thông rất chậm nên nếu cần đi nhanh thì không nên dùng. Bảo bối này gần như là vô dụng, trừ việc giúp bay lên (rất thấp) thì không còn tác dụng nào nữa.

Thông tin cơ sở[]

  • Chức năng của nó là khác nhau giữa anime 1979anime 2005. Trong anime năm 1979, nó không thể bay vì cánh của nó quay quá chậm, trong khi vào năm 2005, nó có thể bay chậm.

Thư viện ảnh[]

Advertisement