Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Cây chuyện bắt đầu khi Nobita có ý tưởng đi xuyên lục địa từ Nhật Bản đến Mỹ dưới đáy đại dương

Cốt truyện[]

Đó là vào ngày hè khi Dorami đến đưa Doraemon đi bảo trì định kì vì lo Nobita ở nhà không có ai nên Dorami đã ở lại chăm lo cho Nobita thay Doraemon.Để thực hiện ý tưởng của Nobita mẹ Nobita bắt Nobita làm hết bài tập hè mới cho đi chơi.Sau khi làm xong,mẹ Nobita đã cho phép Nobita đi chơi,Dorami cho Nobita mượn túi đồ dùng du lịch đáy biển gồm Súng gây mê,Túi ngủ dưới biển,Thức ăn dưới đáy biển,Kem chống rét.Nobita đến hố sâu thái bình dương thì bị động đất nên vỡ đèn pin đúng lúc có 1 con tàu ngầm tiến tới nhờ đó Nobita về được nhà.

Những bảo bối đã và được sử dụng[]

Túi dụng cụ sinh hoạt dưới đáy biển[]
Đèn pin thích ứng[]

Nhân vật xuất hiện[]

Nobita[]
Dorami[]
Doraemon[]
Nobi Tamako (Mẹ Nobita)[]

Thông Tin Cơ Sở[]

Advertisement