Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Doraemon xuất hiện!
出た!!ドラえもんの巻
 Deta! ! Doraemon no Maki
025 1
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Người bạn đến từ tương lai
Chương và tập trong truyện: Tập 1, chương 1
Số tập (1973): 1a
Ngày phát sóng (1973): 1 tháng 4, 1973
Vị trí tập phim
Kế trước
Bắt đầu loạt phim
Tiếp theo
Châu chấu hối lỗi

Doraemon xuất hiện! (Nhật: 出た!!ドラえもんの巻 Deta! ! Doraemon no Maki?) là tập phim mở đầu trong loạt phim 1973.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối xuất hiện[]

Video[]

Advertisement