Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Con đường đến vương quốc tương lai
未来みらいくにからはるばると
 Mirai no Kini kara Harubaru to
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Người bạn đến từ tương lai
Chương và tập trong truyện: Tập 1, chương 1
Số tập (1979): 1694
Ngày phát sóng (1979): 31 tháng 12 năm 2002
Vị trí tập phim
Kế trước
Chiếc loa tán dương sức mạnh
Tiếp theo
Nhãn dán hàng độc và lạ

Con đường đến vương quốc tương lai (Nhật: 未来みらいくにからはるばると Mirai no Kini kara Harubaru to?) là tập phim thứ 1694 trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Con đường đến vương quốc tương lai
未来みらいくにからはるばると
 Mirai no Kini kara Harubaru to
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Người bạn đến từ tương lai
Chương và tập trong truyện: Tập 1, chương 1
Số tập (1979): S3c
Ngày phát sóng (1979): 2 tháng 1 năm 1980
Vị trí tập phim
Kế trước
Năm mới trên cỗ máy thời gian
Tiếp theo
Con voi và người bác

Con đường đến vương quốc tương lai (Nhật: 未来みらいくにからはるばると Mirai no Kini kara Harubaru to?) là phần thứ ba trong tập phim đặc biệt Bách khoa toàn thư đặc biệt của Doraemon thuộc loạt phim 1979 được phát sóng vào ngày 2 tháng 1 năm 1980.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Advertisement