Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Con voi và người bác
ゾウとおじさん
 Zō to Ojisan
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chú Nobiro và con voi Hanao
Chương và tập trong truyện: Chương 88, tập 5
Số tập (1979): S4
Ngày phát sóng (1979): 3 tháng 1, 1980
Vị trí tập phim
Kế trước
Bách khoa toàn thư đặc biệt của Doraemon
Tiếp theo
Máy gỡ rối tình thế

Con voi và người bác (Nhật: ゾウとおじさん Zō to Ojisan?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement