Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Con voi và người bác
ぞうとおじさん
 Zō to Ojisan
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chú Nobiro và con voi Hanao
Chương và tập trong truyện: Chương 88, tập 5
Ngày phát sóng (1979): 28 tháng 7, 2017
Lần phát sóng (2005): S59b
Số tập (2005): 867
Vị trí tập phim
Kế trước
Tôi là Mini Doraemon
Tiếp theo
Chiến tranh vũ trụ dưới mái nhà

Con voi và người bác (Nhật: ぞうとおじさん Zō to Ojisan?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement