Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện ngắn nguyên bản, xem Khám phá đất nước dưới lòng đất.
20px-Disambig.svg.png Đừng nhầm lẫn với Doraemon: Nobita và hiệp sĩ rồng vốn được gọi với tên cũ trước năm 2010 ở Việt Nam là Cuộc phiêu lưu vào lòng đất.
Chính
1973
1979
Advertisement