Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về truyện ngắn cùng nội dung, xem Cánh bướm bay lượn
Dõi theo Doraemon!
ドラえもんをのぞいちゃえ!
 Doraemon o nozoi chae!
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Cánh bướm bay lượn
Lần phát sóng (2005): 556b
Số tập (2005): 990
Ngày phát sóng (2005): 5 tháng 4, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Nobita Land - Thành phố trong mơ
Tiếp theo
Công viên chơi chữ

Dõi theo Doraemon! (Nhật: ドラえもんをのぞいちゃえ! Doraemon o nozoi chae!?) là một trong những tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Nhân vật thông thường[]

Nhân vật tái xuất hiện[]

  • Lia (cameo)
  • Beru (cameo)
  • Mia (cameo)
  • Luna (cameo)
  • Noramyako (cameo)
  • Tama (cameo)
  • Tsubasa Ito (cameo)

Bảo bối sử dụng[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement