Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Dauvaothegioitrongguong

Dầu vào thế giới đảo ngược là một bảo bối của Doraemon

Sơ lược

Bảo bối này thường được dùng để vào thế giới trong gương và người sử dụng chỉ việc vào đó và làm mọi thứ mình thích thú. Thế giới trong gương thì không có bóng người nào, người sử dụng có thể quậy phá hay làm sụp nhà cửa thì bên đó không sao.

Công dụng khi xài

Tạo ra một trái đất ảo riêng cho chính mình, khi muốn vào trong đó, chỉ cần đổ ra mặt nước và đi vào. Mỗi chai có thể chứa 30.000 lít dầu. Có thể tạo lối khác rộng hơn như hồ, sông,... Hết tác dụng sau 6 tiếng.

Cách sử dụng

Chỉ cần mở nắp chai và nhỏ 1 lít xuống chậu nước và người chỉ cần đi vào. Sau khi hết 6 tiếng sẽ biến thành mặt nước bình thường, có thể về nhà bằng cách nhỏ tiếp vào chậu đó và đi ra.

Xuất hiện

Chú ý lỗi của bảo bối và những trường hợp thường gặp khi sử dụng

Người sủ dụng không được nhỏ quá nhiều dầu, nhất là chỉ việc nhỏ ít vào chậu thau. Nếu không sẽ chóng hết và người sử dụng có thể sẽ bị kẹt trong thế giới đó và trừ khi có ai đó ra vào mới được về nhà.

Advertisement