Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Dung cu tim do da mat

Dụng cụ tìm đồ đã mất là một bảo bối của Doraemon.

Sơ lược[]

Có một cái bể giống bể cá và cái cần câu

Công dụng[]

Nó khá giống với Túi tìm đồ. Nó cũng giúp chúng ta tìm đồ vật đã mất.

Cách sử dụng[]

Dung cu tim do da mat

Nghĩ đến đồ vật cần lấy và sau đó thả cần câu xuống, cần câu sẽ tìm ra đồ đó.

Trang bị[]

Trang bị của nó rất đơn giản bao gồm:

  • Bể tìm đồ
  • Cần câu

Chú ý khi sử dụng[]

  • Mặc dù công dụng tốt những nó cũng giống công dụng của Túi tìm đồ vì nếu đó là vật không tồn tại hay không lấy được thì dù dùng hết sức cũng không lấy được.
  • Nó cũng có thể trả lại đồ: Nếu bạn lấy nhầm thì bạn hãy ném nó trở lại thì nó sẽ tự động quay lại vị trí đó.
  • Tốt nhất chỉ nên sử dụng vào lúc cần thiết chứ không nên sử dụng một cách bừa bãi.
Advertisement