FANDOM


20px-Disambig.svg.png Về truyện ngắn cùng nội dung, xem Chú chó trung thành
Chính

Chukenper
チューケンパー
 Chūkenpā

Chukenper 1979

Chukenper1

Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chú chó trung thành
Chương và tập trong truyện: Chương 7, Tập 7 (+ Plus)
Số tập (1979): 634
Ngày phát sóng (1979): 27 tháng 11, 1981
Vị trí tập phim
Kế trước
Hành trình cổ tích của Nobita
Tiếp theo
Kẹo quyết tâm
Chukenper (Nhật: チューケンパー Chūkenpā?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Bảo bối xuất hiện

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Thư viện ảnh

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Danh khuyển Chukenper/Thư viện ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.