Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Chukenper
チューケンパー
 Chūkenpā
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chú chó trung thành
Chương và tập trong truyện: Chương 7, Tập 7 (+ Plus)
Số tập (1979): 634
Ngày phát sóng (1979): 27 tháng 11, 1981
Vị trí tập phim
Kế trước
Hành trình cổ tích của Nobita
Tiếp theo
Kẹo quyết tâm

Chukenper (Nhật: チューケンパー Chūkenpā?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Bảo bối xuất hiện[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

  • Chú chó Chukenper

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Danh khuyển Chukenper/Thư viện ảnh
Advertisement