Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Danh khuyển Chukenper
名犬!?チューケンパー
 Meiken!? Chūkenpā
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chú chó trung thành
Chương và tập trong truyện: Chương 7, Tập 7 (+ Plus)
Lần phát sóng (2005): 164
Số tập (2005): 325
Ngày phát sóng (2005): 27 tháng 11, 2009
Vị trí tập phim
Kế trước
Nobita đôi lúc cũng có suy nghĩ
Tiếp theo
Gương nói dối

Danh khuyển Chukenper (Nhật: チューケンパー Chūkenpā?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối xuất hiện[]

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Danh khuyển Chukenper/Thư viện ảnh

Xem phim[]

Advertisement