Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Chukenper
チューケンパー
 Chūkenpā
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chú chó trung thành
Chương và tập trong truyện: Chương 7, Tập 7 (+ Plus)
Lần phát sóng (2005): 458b
Số tập (2005): 946
Ngày phát sóng (2005): 17 tháng 8, 2018
Vị trí tập phim
Kế trước
Đi biển bằng khung ảnh
Tiếp theo
Gương nói dối

Chukenper (Nhật: チューケンパー Chūkenpā?) là một tập phim được làm lại trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối xuất hiện[]

  • Chú chó Chukenper

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Danh khuyển Chukenper/Thư viện ảnh
Advertisement