Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Tập tin:DVD Doraemon TV Series Vol 1.jpg

Bìa DVD đầu tiên của anime Doraemon (loạt phim 1979) do Shogakukan phát hành.

Doraemon ban đầu là một manga dài kỳ được sáng tác bởi họa sĩ Fujiko F. Fujio. Nội dung xoay quanh chú mèo máy Doraemon sản phẩm công nghệ của tương lai về quá khứ giúp cậu bé Nobita hậu đậu, vụng về cải thiện cuộc sống. Tác phẩm ba lần được chuyển thể thành anime: giai đoạn 1 (1973) gồm 52 tập phát trên kênh Nippon TV,[1] giai đoạn 2 (1979–2005) gồm 1787 tập[2]giai đoạn 3 (2005–nay) với hơn 1000 tập đã phát sóng.

Đây là danh sách các video được phát hành tại gia của xê-ri anime Doraemon. Mặc dù được sản xuất và phát sóng trên truyền hình từ rất sớm nhưng mãi đến năm 1993 một số tập của loạt phim 1979 mới được phát hành dưới định dạng VHS,[3][4]về sau được tái phát hành dưới dạng DVD.[5] Một số ấn bản dành cho người cho người sưu tầm lần lượt được ra mắt: Kikan TV-ban Doraemon Special phát hành dưới dạng VHS vào năm 1999 và 2000, Doraemon Collection gồm 12 vol DVD phát hành vào năm 2000, Doraemon Meisaku Collection tuyển tập các danh tác trong Doraemon được phát hành từ năm 2011 đến 2014 và cuối cùng là Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō tuyển tập các tập phim theo mùa.

Ở loạt phim 2005, các tập phim được công ty Shogakukan phát hành thành nhiều DVD dưới tựa New TV-ban Doraemon và Vol 1 phát hành ngày 10 tháng 2 năm 2006.[6] Các tuyển tập đặc biệt được phát hành theo bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông cũng đã ra mắt từ năm 2006 đến 2009.[7][8][9][10] Ngoài ra còn có các ấn bản mang tính sưu tập khác như tuyển tập theo chủ đề và tuyển tập các danh tác. Từ năm 2018, một số DVD chứa các tập phim của loạt phim 2005 với thời lượng khoảng 120 phút cho mỗi đĩa đã được ra mắt.

Loạt phim 1979[]

VHS
Volume Ngày phát hành Tham khảo
Kikan TV-ban Doraemon Special: Haru no Gō 1 1 tháng 3, 1999 (1999-03-01) [11]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Haru no Gō 2 1 tháng 3, 1999 (1999-03-01) [12]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Haru no Gō 3 1 tháng 3, 2000 (2000-03-01) [13]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Haru no Gō 4 1 tháng 3, 2000 (2000-03-01) [14]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Natsu no Gō 1 1 tháng 6, 1999 (1999-06-01) [15]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Natsu no Gō 2 1 tháng 6, 1999 (1999-06-01) [16]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Natsu no Gō 3 1 tháng 6, 2000 (2000-06-01) [17]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Natsu no Gō 4 21 tháng 6, 2000 (2000-06-21) [18]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Aki no Gō 1 1 tháng 9, 1999 (1999-09-01) [19]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Aki no Gō 2 1 tháng 9, 1999 (1999-09-01) [20]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Aki no Gō 3 1 tháng 9, 2000 (2000-09-01) [21]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Aki no Gō 4 1 tháng 9, 2000 (2000-09-01) [22]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Fuyu no Gō 1 1 tháng 12, 1999 (1999-12-01) [23]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Fuyu no Gō 2 1 tháng 12, 1999 (1999-12-01) [24]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Fuyu no Gō 3 20 tháng 12, 2000 (2000-12-20) [25]
Kikan TV-ban Doraemon Special: Fuyu no Gō 4 20 tháng 12, 2000 (2000-12-20) [26]
DVD
Shogakukan (Nhật Bản, Vùng 2)
Volume Số tập Ngày phát hành Tham khảo
TV-ban Doraemon Volume 1 8 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [5]
Volume 2 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [27]
Volume 3 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [28]
Volume 4 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [29]
Volume 5 6 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [30]
Volume 6 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [31]
Volume 7 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [32]
Volume 8 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [33]
Volume 9 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [34]
Volume 10 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [35]
Volume 11 6 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [36]
Volume 12 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [37]
Volume 13 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [38]
Volume 14 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [39]
Volume 15 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [40]
Volume 16 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [41]
Volume 17 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [42]
Volume 18 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [43]
Volume 19 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [44]
Volume 20 7 tập 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [45]
Volume 21 7 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [46]
Volume 22 7 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [47]
Volume 23 7 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [48]
Volume 24 7 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [49]
Volume 25 7 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [50]
Volume 26 7 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [51]
Volume 27 7 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [52]
Volume 28 6 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [53]
Volume 29 5 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [54]
Volume 30 4 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [55]
Volume 31 6 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [56]
Volume 32 6 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [57]
Volume 33 6 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [58]
Volume 34 6 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [59]
Volume 35 6 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [60]
Volume 36 6 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [61]
Volume 37 6 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [62]
Volume 38 6 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [63]
Volume 39 6 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [64]
Volume 40 6 tập 6 tháng 4, 2007 (2007-04-06) [65]
Volume 41 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [66]
Volume 42 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [67]
Volume 43 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [68]
Volume 44 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [69]
Volume 45 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [70]
Volume 46 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [71]
Volume 47 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [72]
Volume 48 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [73]
Volume 49 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [74]
Volume 50 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [75]
Volume 51 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [76]
Volume 52 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [77]
Volume 53 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [78]
Volume 54 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [79]
Volume 55 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [80]
Volume 56 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [81]
Volume 57 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [82]
Volume 58 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [83]
Volume 59 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [84]
Volume 60 6 tập 8 tháng 6, 2007 (2007-06-08) [85]
Doraemon Collection Volume 1 16 tập 15 tháng 11, 2000 (2000-11-15) [86]
Volume 2 16 tập 15 tháng 11, 2000 (2000-11-15) [87]
Volume 3 16 tập 15 tháng 11, 2000 (2000-11-15) [88]
Volume 4 16 tập 17 tháng 1, 2001 (2001-01-17) [89]
Volume 5 16 tập 21 tháng 2, 2001 (2001-02-21) [90]
Volume 6 16 tập 14 tháng 3, 2001 (2001-03-14) [91]
Volume 7 16 tập 18 tháng 4, 2001 (2001-04-18) [92]
Volume 8 16 tập 16 tháng 5, 2001 (2001-05-16) [93]
Volume 9 16 tập 16 tháng 6, 2001 (2001-06-16) [94]
Volume 10 15 tập 18 tháng 7, 2001 (2001-07-18) [95]
Volume 11 16 tập 10 tháng 8, 2001 (2001-08-10) [96]
Volume 12 16 tập 19 tháng 9, 2001 (2001-09-19) [97]
Doraemon Time Machine Box 309 tập 18 tháng 11, 2009 (2009-11-18) [98]
Doraemon Meisaku Collection 25 tháng 2, 2011 (2011-02-25) [99]
25 tháng 2, 2011 (2011-02-25) [100]
25 tháng 5, 2011 (2011-05-25) [101]
25 tháng 5, 2011 (2011-05-25) [102]
25 tháng 8, 2011 (2011-08-25) [103]
25 tháng 11, 2011 (2011-11-25) [104]
25 tháng 1, 2012 (2012-01-25) [105]
26 tháng 3, 2012 (2012-03-26) [106]
25 tháng 5, 2012 (2012-05-25) [107]
25 tháng 6, 2013 (2013-06-25) [108]
26 tháng 8, 2013 (2013-08-26) [109]
29 tháng 1, 2014 (2014-01-29) [110]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Haru no Maki 1 3 tập 19 tháng 1, 2007 (2007-01-19) [111]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Haru no Maki 2 4 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [112]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Haru no Maki 3 5 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [113]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Haru no Maki 4 5 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [114]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Haru no Maki 5 6 tập 14 tháng 3, 2008 (2008-03-14) [115]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Haru no Maki 6 5 tập 14 tháng 3, 2008 (2008-03-14) [116]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Natsu no Maki 1 4 tập 19 tháng 1, 2007 (2007-01-19) [117]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Natsu no Maki 2 4 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [118]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Natsu no Maki 3 5 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [119]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Natsu no Maki 4 5 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [120]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Natsu no Maki 5 9 tập 14 tháng 3, 2008 (2008-03-14) [121]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Natsu no Maki 6 6 tập 14 tháng 3, 2008 (2008-03-14) [122]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Aki no Maki 1 4 tập 19 tháng 1, 2007 (2007-01-19) [123]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Aki no Maki 2 6 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [124]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Aki no Maki 3 5 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [125]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Aki no Maki 4 5 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [126]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Aki no Maki 5 7 tập 14 tháng 3, 2008 (2008-03-14) [127]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Aki no Maki 6 7 tập 14 tháng 3, 2007 (2007-03-14) [128]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Fuyu no Maki 1 5 tập 19 tháng 1, 2007 (2007-01-19) [129]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Fuyu no Maki 2 5 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [130]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Fuyu no Maki 3 4 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [131]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Fuyu no Maki 4 6 tập 18 tháng 1, 2008 (2008-01-18) [132]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Fuyu no Maki 5 5 tập 14 tháng 3, 2008 (2008-03-14) [133]
Doraemon TV-ban Special Tokudai-gō: Fuyu no Maki 6 6 tập 14 tháng 3, 2008 (2008-03-14) [134]

Loạt phim 2005[]

Shogakukan (Nhật Bản, Vùng 2 DVD)
Volume Số tập Ngày phát hành Tham khảo
New TV-ban Doraemon Volume 1 5 tập và Mini Theater 10 tháng 2, 2006 (2006-02-10) [6]
Volume 2 5 tập và Mini Theater [135]
Volume 3 5 tập và Mini Theater [136]
Volume 4 6 tập và Mini Theater 17 tháng 3, 2006 (2006-03-17) [137]
Volume 5 5 tập và Mini Theater [138]
Volume 6 6 tập và Mini Theater [139]
Volume 7 6 tập và Mini Theater 13 tháng 10, 2006 (2006-10-13) [140]
Volume 8 5 tập và Mini Theater [141]
Volume 9 5 tập và Mini Theater [142]
Volume 10 5 tập và Mini Theater 10 tháng 11, 2006 (2006-11-10) [143]
Volume 11 6 tập và Mini Theater 9 tháng 2, 2007 (2007-02-09) [144]
Volume 12 6 tập [145]
Volume 13 6 tập [146]
Volume 14 5 tập 2 tháng 3, 2007 (2007-03-02) [147]
Volume 15 5 tập [148]
Volume 16 5 tập [149]
Volume 17 6 tập 12 tháng 10, 2007 (2007-10-12) [150]
Volume 18 6 tập [151]
Volume 19 6 tập [152]
Volume 20 6 tập 9 tháng 11, 2007 (2007-11-09) [153]
Volume 21 5 tập 15 tháng 2, 2008 (2008-02-15) [154]
Volume 22 5 tập [155]
Volume 23 5 tập [156]
Volume 24 5 tập 11 tháng 4, 2008 (2008-04-11) [157]
Volume 25 6 tập [158]
Volume 26 6 tập [159]
Volume 27 5 tập 10 tháng 10, 2008 (2008-10-10) [160]
Volume 28 6 tập [161]
Volume 29 5 tập 7 tháng 11, 2008 (2008-11-07) [162]
Volume 30 4 tập 10 tháng 2, 2009 (2009-02-10) [163]
Volume 31 6 tập 6 tháng 3, 2009 (2009-03-06) [164]
Volume 32 6 tập [165]
Volume 33 5 tập [166]
Volume 34 5 tập 10 tháng 4, 2009 (2009-04-10) [167]
Volume 35 5 tập [168]
Volume 36 6 tập [169]
Volume 37 6 tập 2 tháng 10, 2009 (2009-10-02) [170]
Volume 38 5 tập [171]
Volume 39 5 tập 6 tháng 11, 2009 (2009-11-06) [172]
Volume 40 5 tập [173]
Volume 41 4 tập 19 tháng 2, 2010 (2010-02-19) [174]
Volume 42 4 tập [175]
Volume 43 4 tập [176]
Volume 44 4 tập 9 tháng 4, 2010 (2010-04-09) [177]
Volume 45 5 tập [178]
Volume 46 4 tập [179]
Volume 47 4 tập 12 tháng 11, 2010 (2010-11-12) [180]
Volume 48 4 tập [181]
Volume 49 4 tập 10 tháng 12, 2010 (2010-12-10) [182]
Volume 50 4 tập [183]
Volume 51 4 tập 4 tháng 3, 2011 (2011-03-04) [184]
Volume 52 5 tập [185]
Volume 53 4 tập [186]
Volume 54 5 tập 8 tháng 4, 2011 (2011-04-08) [187]
Volume 55 4 tập [188]
Volume 56 5 tập [189]
Volume 57 5 tập 9 tháng 9, 2011 (2011-09-09) [190]
Volume 58 5 tập [191]
Volume 59 4 tập 10 tháng 11, 2011 (2011-11-10) [192]
Volume 60 4 tập [193]
Volume 61 5 tập 17 tháng 2, 2012 (2012-02-17) [194]
Volume 62 5 tập [195]
Volume 63 5 tập [196]
Volume 64 6 tập 9 tháng 3, 2012 (2012-03-09) [197]
Volume 65 5 tập [198]
Volume 66 5 tập [199]
Volume 67 6 tập 12 tháng 10, 2012 (2012-10-12) [200]
Volume 68 6 tập [201]
Volume 69 6 tập 9 tháng 11, 2012 (2012-11-09) [202]
Volume 70 6 tập [203]
Volume 71 6 tập 8 tháng 2, 2013 (2013-02-08) [204]
Volume 72 6 tập [205]
Volume 73 6 tập [206]
Volume 74 6 tập 8 tháng 3, 2013 (2013-03-08) [207]
Volume 75 6 tập [208]
Volume 76 5 tập [209]
Volume 77 6 tập 11 tháng 10, 2013 (2013-10-11) [210]
Volume 78 6 tập [211]
Volume 79 6 tập 8 tháng 11, 2013 (2013-11-08) [212]
Volume 80 6 tập [213]
Volume 81 6 tập 7 tháng 2, 2014 (2014-02-07) [214]
Volume 82 6 tập [215]
Volume 83 6 tập [216]
Volume 84 6 tập 5 tháng 3, 2014 (2014-03-05) [217]
Volume 85 6 tập [218]
Volume 86 6 tập [219]
Volume 87 6 tập 2 tháng 10, 2014 (2014-10-02) [220]
Volume 88 6 tập [221]
Volume 89 6 tập 5 tháng 11, 2014 (2014-11-05) [222]
Volume 90 5 tập [223]
Volume 91 6 tập 4 tháng 2, 2015 (2015-02-04) [224]
Volume 92 6 tập [225]
Volume 93 4 tập [226]
Volume 94 6 tập 4 tháng 3, 2015 (2015-03-04) [227]
Volume 95 6 tập [228]
Volume 96 6 tập 7 tháng 10, 2015 (2015-10-07) [229]
Volume 97 7 tập [230]
Volume 98 4 tập [231]
Volume 99 6 tập 12 tháng 11, 2015 (2015-11-12) [232]
Volume 100 6 tập [233]
Volume 101 7 tập 10 tháng 2, 2016 (2016-02-10) [234]
Volume 102 7 tập [235]
Volume 103 7 tập [236]
Volume 104 8 tập 9 tháng 3, 2016 (2016-03-09) [237]
Volume 105 10 tập [238]
Volume 106 4 tập [239]
Volume 107 10 tập 5 tháng 10, 2016 (2016-10-05) [240]
Volume 108 8 tập [241]
Volume 109 7 tập 9 tháng 11, 2016 (2016-11-09) [242]
Volume 110 7 tập [243]
Volume 111 7 tập 15 tháng 2, 2017 (2017-02-15) [244]
Volume 112 7 tập [245]
Volume 113 7 tập [246]
Volume 114 7 tập 8 tháng 3, 2017 (2017-03-08) [247]
Volume 115 7 tập [248]
Volume 116 3 tập [249]
Volume 117 7 tập 4 tháng 10, 2017 (2017-10-04) [250]
Volume 118 7 tập [251]
Volume 119 7 tập 8 tháng 11, 2017 (2017-11-08) [252]
Volume 120 7 tập [253]
Volume 121 7 tập 7 tháng 2, 2018 (2018-02-07) [254]
Volume 122 7 tập [255]
Volume 123 3 tập [256]
Volume 124 7 tập 7 tháng 3, 2018 (2018-03-07) [257]
Volume 125 7 tập [258]
Volume 126 7 tập [259]
Volume 127 7 tập 3 tháng 10, 2018 (2018-10-03) [260]
Volume 128 7 tập [261]
Volume 129 7 tập 7 tháng 11, 2018 (2018-11-07) [262]
Volume 130 7 tập [263]
Volume 131 7 tập 6 tháng 2, 2019 (2019-02-06) [264]
Volume 132 7 tập [265]
Volume 133 3 tập [266]
Volume 134 7 tập 6 tháng 3, 2019 (2019-03-06) [267]
Volume 135 7 tập [268]
Volume 136 7 tập [269]
Volume 137 7 tập 2 tháng 10, 2019 (2019-10-02) [270]
Volume 138 7 tập [271]
Volume 139 7 tập 6 tháng 11, 2019 (2019-11-06) [272]
Volume 140 7 tập [273]
Volume 141 7 tập 5 tháng 2, 2020 (2020-02-05) [274]
Volume 142 7 tập [275]
Volume 143 3 tập [276]
Volume 144 7 tập 11 tháng 3, 2020 (2020-03-11) [277]
Volume 145 7 tập [278]
Volume 146 7 tập [279]
Volume 147 7 tập 7 tháng 10, 2020 (2020-10-07) [280]
Volume 148 7 tập [281]
Volume 149 7 tập 11 tháng 11, 2020 (2020-11-11) [282]
Volume 150 7 tập [283]
Volume 151 7 tập 3 tháng 2, 2021 (2021-02-03) [284]
Volume 152 7 tập [285]
Volume 153 3 tập [286]
Volume 154 7 tập 3 tháng 3, 2021 (2021-03-03) [287]
Volume 155 7 tập [288]
Volume 156 7 tập [289]
TV-ban New Doraemon Haru no Ohanashi 2005 6 tập + Mini Theater 15 tháng 3, 2006 (2006-03-15) [7]
TV-ban New Doraemon Natsu Ohanashi 2005 5 tập + Mini Theater 21 tháng 6, 2006 (2006-06-21) [8]
TV-ban New Doraemon Aki no Ohanashi 2005 5 tập + Mini Theater 29 tháng 9, 2006 (2006-09-29) [9]
TV-ban New Doraemon Fuyu no Ohanashi 2005 5 tập + Mini Theater 15 tháng 11, 2006 (2006-11-15) [10]
TV-ban New Doraemon Haru no Ohanashi 2006 6 tập 21 tháng 3, 2007 (2007-03-21) [290]
TV-ban New Doraemon Natsu Ohanashi 2006 6 tập 20 tháng 7, 2007 (2007-07-20) [291]
TV-ban New Doraemon Aki no Ohanashi 2006 6 tập 19 tháng 9, 2007 (2007-09-19) [292]
TV-ban New Doraemon Fuyu no Ohanashi 2006 6 tập 19 tháng 12, 2007 (2007-12-19) [293]
TV-ban New Doraemon Haru no Ohanashi 2007 5 tập 19 tháng 3, 2008 (2008-03-19) [294]
TV-ban New Doraemon Natsu no Ohanashi 2007 6 tập 18 tháng 6, 2008 (2008-06-18) [295]
TV-ban New Doraemon Aki no Ohanashi 2007 5 tập 17 tháng 9, 2008 (2008-09-17) [296]
TV-ban New Doraemon Fuyu no Ohanashi 2007 6 tập 19 tháng 11, 2008 (2008-11-19) [297]
TV-ban New Doraemon Haru no Ohanashi 2008 5 tập 15 tháng 4, 2009 (2009-04-15) [298]
TV-ban New Doraemon Natsu no Ohanashi 2008 5 tập 19 tháng 8, 2009 (2009-08-19) [299]
TV-ban New Doraemon Aki no Ohanashi 2008 5 tập 19 tháng 8, 2009 (2009-08-19) [300]
TV-ban New Doraemon Fuyu no Ohanashi 2008 5 tập 16 tháng 12, 2009 (2009-12-16) [301]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: Bōken Special ~ Exciting! Umi no Sekai  4 tập 16 tháng 6, 2010 (2010-06-16) [302]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: Bōken Special ~ Mirai no Kuni Kara Harubaru to! 4 tập 16 tháng 6, 2010 (2010-06-16) [303]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: Bōken Special ~ Tatakae! Jikū o Koete 4 tập 21 tháng 7, 2010 (2010-07-21) [304]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: Bōken Special ~ Sukue! Watashitachi no Chikyū o 4 tập 21 tháng 7, 2010 (2010-07-21) [305]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: Kandō Special ~ Kimi wa Kakegae no Nai Shin'yūda! 4 tập 2 tháng 3, 2011 (2011-03-02) [306]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: Kandō Special ~ Kazoku wa Kokoro no Furusatoda! 7 tập 27 tháng 4, 2011 (2011-04-27) [307]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: Kandō Special ~ Kokoro no Tomo no Dōbutsu-tachi 5 tập 16 tháng 11, 2011 (2011-11-16) [308]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: Kandō Special ~ Nobita Motemote? ! Rabu Romance 6 tập 16 tháng 11, 2011 (2011-11-16) [309]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: SF Special ~ Chitei e, Kaitei e, Yume no Naka He 5 tập 21 tháng 3, 2012 (2012-03-21) [310]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: SF Special ~ Kokoro Odoru, Meruhen no Sekai e 5 tập 21 tháng 3, 2012 (2012-03-21) [311]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: SF Special ~ Kyōfu no? ! Dokkiri Sekai e 6 tập 21 tháng 11, 2012 (2012-11-21) [312]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: SF Special ~ Mugen no Uchū de Daibōken 5 tập 21 tháng 11, 2012 (2012-11-21) [313]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: Himitsu Dōgu Special OUT 9 tập 20 tháng 2, 2013 (2013-02-20) [314]
TV-ban New Doraemon Premium Collection: Himitsu Dōgu Special IN 9 tập 20 tháng 2, 2013 (2013-02-20) [315]
TV-ban New Doraemon Special Cast ga Erabu Himitsu Dōgu Selection: Shizuka-chan, Jaian, Suneo-hen 7 tập 4 tháng 9, 2013 (2013-09-04) [316]
TV-ban New Doraemon Special Cast ga Erabu Himitsu Dōgu Selection: Nobita-hen 4 tập 4 tháng 9, 2013 (2013-09-04) [317]
TV-ban New Doraemon Special Cast ga Erabu Himitsu Dōgu Selection: Doraemon-hen 6 tập 4 tháng 9, 2013 (2013-09-04) [318]
New TV-ban Doraemon Special: Zutto Soba ni Ite ne ~Stand by Me~ 6 tập 2 tháng 7, 2014 (2014-07-02) [319]
New TV-ban Doraemon Special: Uchū Hero no Maki 4 tập 4 tháng 3, 2015 (2015-03-04) [320]
New TV-ban Doraemon Special: Ōmukashi e Time Travel no Maki 6 tập 2 tháng 3, 2016 (2016-03-02) [321]
New TV-ban Doraemon Special: Jikū Adventure ~ Dogūto no Sōgū ~ 8 tập 10 tháng 8, 2016 (2016-08-10) [322]
New TV-ban Doraemon Special: Shirogane no Sekai o Daibōken 6 tập 1 tháng 3, 2017 (2017-03-01) [323]
New TV-ban Doraemon Special: Mainichi ga Daibōken 5 tập 2 tháng 8, 2017 (2017-08-02) [324]
New TV-ban Doraemon Special: Otakara Mezashite Zensokuzenshin! 5 tập 7 tháng 3, 2018 (2018-03-07) [325]
New TV-ban Doraemon Special: Mada Minu Sekai e Daibōken ~ Chikyū Kara Tsuki, Uchū e ~ 6 tập 6 tháng 3, 2019 (2019-03-06) [326]
New TV-ban Doraemon Special: Tsuki to Wakusei no SF Story 6 tập 7 tháng 8, 2019 (2019-08-07) [327]
New TV-ban Doraemon Special: Kyōryū World Daitanken 7 tập 4 tháng 3, 2020 (2020-03-04) [328]
New TV-ban Doraemon Special: Zutto Soba ni Ite ne 2 ~ Stand by Me 2 5 tập 18 tháng 11, 2020 (2020-11-18) [329]
Doraemon Meisaku Collection Special: Natsu no Ohanashi 6 tập 25 tháng 7, 2012 (2012-07-25) [330]
Doraemon Meisaku Collection Special: Aki no Ohanashi 25 tháng 9, 2012 (2012-09-25) [331]
Doraemon Meisaku Collection Special: Oshōgatsu no Ohanashi 8 tập 21 tháng 11, 2012 (2012-11-21) [332]
Doraemon Meisaku Collection Special: Christmas no Ohanashi 10 tập 21 tháng 11, 2012 (2012-11-21) [333]
Doraemon Meisaku Collection Special: Fuyu no Ohanashi 5 tập 25 tháng 1, 2013 (2013-01-25) [334]
Doraemon Meisaku Collection Special: Haru no Ohanashi 6 tập 25 tháng 3, 2013 (2013-03-25) [335]
New TV-ban Doraemon Special: Doraemon Seitan 100-nen Mae Kinen ♪ Happy Birthday ♪ Doraemon Sono ① Doraemon & Dorami-chan hen 4 tập 1 tháng 9, 2012 (2012-09-01) [336]
New TV-ban Doraemon Special: Doraemon Seitan 100-nen Mae Kinen ♪ Happy Birthday ♪ Doraemon Sono ② Nobitakun hen 4 tập 1 tháng 9, 2012 (2012-09-01) [337]
New TV-ban Doraemon Special: Doraemon Seitan 100-nen Mae Kinen ♪ Happy Birthday ♪ Doraemon Sono ③ Shizukachan hen 4 tập 1 tháng 9, 2012 (2012-09-01) [338]
New TV-ban Doraemon Special: Doraemon Seitan 100-nen Mae Kinen ♪ Happy Birthday ♪ Doraemon Sono ④ Jaian & Suneo hen 6 tập 1 tháng 9, 2019 (2019-09-01) [339]
TV Anime Series DVD Itsudemo Doraemon!! 1 10 tập 23 tháng 3, 2018 (2018-03-23) [340]
TV Anime Series DVD Itsudemo Doraemon!! 2 10 tập 23 tháng 3, 2018 (2018-03-23) [341]
TV Anime Series DVD Itsudemo Doraemon!! 3 11 tập 13 tháng 7, 2018 (2018-07-13) [342]
TV Anime Series DVD Itsudemo Doraemon!! 4 11 tập 13 tháng 7, 2018 (2018-07-13) [343]
TV Anime Series DVD Itsudemo Doraemon!! N S Wappen 11 tập 20 tháng 6, 2019 (2019-06-20) [344]
TV Anime Series DVD Itsudemo Doraemon!! Kyōryū ga Deta!? 11 tập 4 tháng 12, 2019 (2019-12-04) [345]
TV Anime Series DVD Itsudemo Doraemon!! Nobita Hyōryū-ki 11 tập 5 tháng 3, 2020 (2020-03-05) [346]
TV Anime Series DVD Itsudemo Doraemon!! Moshimo Box 11 tập 8 tháng 7, 2020 (2020-07-08) [347]

Phim anime[]

Tựa phim Ngày phát hành
Đĩa la-de Băng VHS DVD Blu-ray
Doraemon: Chú khủng long của Nobita 18 tháng 10, 1989 (1989-10-18)[348] 14 tháng 3, 2001 (2001-03-14)[349] Không có
Doraemon: Nobita và lịch sử khai phá vũ trụ 18 tháng 10, 1989 (1989-10-18)[350] 14 tháng 3, 2001 (2001-03-14)[351]
Doraemon: Nobita thám hiểm vùng đất mới 25 tháng 10, 1993 (1993-10-25)[352] 4 tháng 7, 2001 (2001-07-04)[353]
Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển 25 tháng 11, 1993 (1993-11-25)[354] 4 tháng 7, 2001 (2001-07-04)[355]
Doraemon: Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ 21 tháng 12, 1993 (1993-12-21)[356] 7 tháng 11, 2001 (2001-11-07)[357]
Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ 25 tháng 11, 1994 (1994-11-25)[358] 1 tháng 12, 1986 (1986-12-01)[359] 7 tháng 11, 2001 (2001-11-07) [360]
Doraemon: Nobita và binh đoàn người sắt 25 tháng 11, 1994 (1994-11-25)[361] 20 tháng 3, 2002 (2002-03-20)[362]
Doraemon: Nobita và hiệp sĩ rồng 21 tháng 12, 1994 (1994-12-21)[363] 1 tháng 6, 1987 (1987-06-01)[364] 20 tháng 3, 2002 (2002-03-20)[365]
Doraemon: Nobita Tây du kí Không có 17 tháng 7, 2002 (2002-07-17)[366]
Doraemon: Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy 1 tháng 10, 1989 (1989-10-01)[367] 17 tháng 7, 2002 (2002-07-17)[368]
Doraemon: Nobita và hành tinh muông thú 1 tháng 12, 1990 (1990-12-01)[369] 20 tháng 11, 2002 (2002-11-20) [370]
Doraemon: Nobita ở xứ sở nghìn lẻ một đêm 20 tháng 11, 2002 (2002-11-20) [371]
Doraemon: Nobita và vương quốc trên mây 19 tháng 3, 2003 (2003-03-19) [372]
Doraemon: Nobita và mê cung thiếc 16 tháng 7, 2003 (2003-07-16) [373]
Doraemon: Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ 19 tháng 11, 2003 (2003-11-19) [374]
Doraemon: Đấng toàn năng Nobita 17 tháng 5, 1996 (1996-05-17) [375] 17 tháng 3, 2004 (2004-03-17) [376]
Doraemon: Nobita và chuyến tàu tốc hành Ngân Hà 17 tháng 7, 1998 (1998-07-17) [377] 14 tháng 7, 2004 (2004-07-14) [378]
Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố dây cót 3 tháng 3, 1999 (1999-03-03) [379] 17 tháng 11, 2004 (2004-11-17) [380]
Doraemon: Nobita du hành biển phương Nam 19 tháng 7, 2000 (2000-07-19) [381] 20 tháng 4, 2005 (2005-04-20) [382]
Doraemon: Nobita - Vũ trụ phiêu lưu kí 18 tháng 7, 2001 (2001-07-18) [383] 20 tháng 7, 2005 (2005-07-20) [384]
Doraemon: Nobita và truyền thuyết vua Mặt Trời 3 tháng 7, 2002 (2002-07-03) [385] 16 tháng 11, 2005 (2005-11-16) [386]
Doraemon: Nobita và những dũng sĩ có cánh 2 tháng 7, 2003 (2003-07-02) [387]
Doraemon: Nobita và vương quốc robot 18 tháng 2, 2004 (2004-02-18) [388] 14 tháng 7, 2004 (2004-07-14) [389]
Doraemon: Nobita và những pháp sư Gió bí ẩn 16 tháng 3, 2005 (2005-03-16) [390] 20 tháng 7, 2005 (2005-07-20) [391]
Doraemon: Nobita ở vương quốc chó mèo 19 tháng 7, 2006 (2006-07-19) [392]
Doraemon: Chú khủng long của Nobita (2006) Không có 20 tháng 12, 2006 (2006-12-20) [393] 2 tháng 3, 2012 (2012-03-02) [394]
Doraemon: Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ (2007) 5 tháng 12, 2007 (2007-12-05) [395] 2 tháng 3, 2012 (2012-03-02) [396]
Doraemon: Nobita và người khổng lồ xanh 3 tháng 12, 2008 (2008-12-03) [397] 2 tháng 3, 2012 (2012-03-02) [398]
Doraemon: Nobita và lịch sử khai phá vũ trụ (2009) 2 tháng 12, 2009 (2009-12-02) [399] 2 tháng 3, 2012 (2012-03-02) [400]
Doraemon: Nobita và cuộc đại thủy chiến ở xứ sở người cá 1 tháng 12, 2010 (2010-12-01) [401] 2 tháng 3, 2012 (2012-03-02) [402]
Doraemon: Nobita và binh đoàn người sắt (2011) 7 tháng 12, 2011 (2011-12-07) [403] 7 tháng 12, 2011 (2011-12-07) (bản đặc biệt giới hạn) [404]
2 tháng 3, 2012 (2012-03-02) (bản thường) [405]
Doraemon: Nobita và hòn đảo diệu kì - Cuộc phiêu lưu của loài thú 5 tháng 12, 2012 (2012-12-05) [406] 5 tháng 12, 2012 (2012-12-05) (bản đặc biệt giới hạn) [407]
20 tháng 2, 2013 (2013-02-20) (bản thường) [408]
Doraemon: Nobita và viện bảo tàng bảo bối 4 tháng 12, 2013 (2013-12-04) [409] 4 tháng 12, 2013 (2013-12-04) (bản thường & bản giới hạn) [410][411]
Doraemon: Nobita thám hiểm vùng đất mới (2014) 6 tháng 8, 2014 (2014-08-06) [412] 6 tháng 8, 2014 (2014-08-06) (bản thường & bản giới hạn) [413][414]
Stand by Me Doraemon 18 tháng 2, 2015 (2015-02-18) [415] 18 tháng 2, 2015 (2015-02-18) (bản thường & bản cao cấp) [416][417]
Doraemon: Nobita và những hiệp sĩ không gian 5 tháng 8, 2015 (2015-08-05) [418] 5 tháng 8, 2015 (2015-08-05) [419]
Doraemon: Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy (2016) 10 tháng 8, 2016 (2016-08-10) [420] 10 tháng 8, 2016 (2016-08-10) [421]
Doraemon: Nobita và chuyến thám hiểm Nam Cực Kachi Kochi 2 tháng 8, 2017 (2017-08-02) [422] 2 tháng 8, 2017 (2017-08-02) [423]
Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng 1 tháng 8, 2018 (2018-08-01) [424] 1 tháng 8, 2018 (2018-08-01) [425]
Ấn bản cao cấp gồm cả DVD & Blu-ray
1 tháng 8, 2018 (2018-08-01) [426]
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng phiêu lưu ký 7 tháng 8, 2019 (2019-08-07) [427] 7 tháng 8, 2019 (2019-08-07) [428]
Ấn bản cao cấp gồm cả DVD & Blu-ray
7 tháng 8, 2019 (2019-08-07) [429]
Doraemon: Nobita và những bạn khủng long mới 16 tháng 12, 2020 (2020-12-16) [430] 16 tháng 12, 2020 (2020-12-16) [431]
Ấn bản cao cấp gồm cả DVD & Blu-ray
16 tháng 12, 2020 (2020-12-16) [432]
Stand by Me Doraemon 2 7 tháng 4, 2021 (2021-04-07) [433] 7 tháng 4, 2021 (2021-04-07) [434]
Ấn bản cao cấp gồm cả DVD & Blu-ray
7 tháng 4, 2021 (2021-04-07) [435]
Box
Tựa đề Định dạng Số tác phẩm Ngày phát hành Tham khảo
Doraemon the Movie Box Short Film DVD 13 tác phẩm 20 tháng 7, 2011 (2011-07-20) [436]
Doraemon the Movie Box 2006-2010 Blu-ray 5 tác phẩm 2 tháng 3, 2012 (2012-03-02) [437]
Doraemon the Movie Box 2006-2010 DVD 5 tác phẩm 2 tháng 3, 2012 (2012-03-02) [438]
Doraemon the Movie Box 1980-2004 DVD 25 tác phẩm 3 tháng 9, 2012 (2012-09-03) [439]
Doraemon the Movie Box 2011-2015 Blu-ray 5 tác phẩm 4 tháng 3, 2020 (2020-03-04) [440]

Chú thích[]

 1. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 2. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 3. Bản mẫu:Cite web
 4. Bản mẫu:Cite web
 5. 5,0 5,1 Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 6. 6,0 6,1 Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 7. 7,0 7,1 Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 8. 8,0 8,1 Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 9. 9,0 9,1 Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 10. 10,0 10,1 Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 11. Bản mẫu:Cite web
 12. Bản mẫu:Cite web
 13. Bản mẫu:Cite web
 14. Bản mẫu:Cite web
 15. Bản mẫu:Cite web
 16. Bản mẫu:Cite web
 17. Bản mẫu:Cite web
 18. Bản mẫu:Cite web
 19. Bản mẫu:Cite web
 20. Bản mẫu:Cite web
 21. Bản mẫu:Cite web
 22. Bản mẫu:Cite web
 23. Bản mẫu:Cite web
 24. Bản mẫu:Cite web
 25. Bản mẫu:Cite web
 26. Bản mẫu:Cite web
 27. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 28. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 29. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 30. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 31. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 32. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 33. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 34. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 35. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 36. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 37. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 38. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 39. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 40. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 41. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 42. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 43. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 44. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 45. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 46. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 47. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 48. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 49. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 50. Bản mẫu:Cite web
 51. Bản mẫu:Cite web
 52. Bản mẫu:Cite web
 53. Bản mẫu:Cite web
 54. Bản mẫu:Cite web
 55. Bản mẫu:Cite web
 56. Bản mẫu:Cite web
 57. Bản mẫu:Cite web
 58. Bản mẫu:Cite web
 59. Bản mẫu:Cite web
 60. Bản mẫu:Cite web
 61. Bản mẫu:Cite web
 62. Bản mẫu:Cite web
 63. Bản mẫu:Cite web
 64. Bản mẫu:Cite web
 65. Bản mẫu:Cite web
 66. Bản mẫu:Cite web
 67. Bản mẫu:Cite web
 68. Bản mẫu:Cite web
 69. Bản mẫu:Cite web
 70. Bản mẫu:Cite web
 71. Bản mẫu:Cite web
 72. Bản mẫu:Cite web
 73. Bản mẫu:Cite web
 74. Bản mẫu:Cite web
 75. Bản mẫu:Cite web
 76. Bản mẫu:Cite web
 77. Bản mẫu:Cite web
 78. Bản mẫu:Cite web
 79. Bản mẫu:Cite web
 80. Bản mẫu:Cite web
 81. Bản mẫu:Cite web
 82. Bản mẫu:Cite web
 83. Bản mẫu:Cite web
 84. Bản mẫu:Cite web
 85. Bản mẫu:Cite web
 86. Bản mẫu:Cite web
 87. Bản mẫu:Cite web
 88. Bản mẫu:Cite web
 89. Bản mẫu:Cite web
 90. Bản mẫu:Cite web
 91. Bản mẫu:Cite web
 92. Bản mẫu:Cite web
 93. Bản mẫu:Cite web
 94. Bản mẫu:Cite web
 95. Bản mẫu:Cite web
 96. Bản mẫu:Cite web
 97. Bản mẫu:Cite web
 98. Bản mẫu:Cite web
 99. Bản mẫu:Cite web
 100. Bản mẫu:Cite web
 101. Bản mẫu:Cite web
 102. Bản mẫu:Cite web
 103. Bản mẫu:Cite web
 104. Bản mẫu:Cite web
 105. Bản mẫu:Cite web
 106. Bản mẫu:Cite web
 107. Bản mẫu:Cite web
 108. Bản mẫu:Cite web
 109. Bản mẫu:Cite web
 110. Bản mẫu:Cite web
 111. Bản mẫu:Cite web
 112. Bản mẫu:Cite web
 113. Bản mẫu:Cite web
 114. Bản mẫu:Cite web
 115. Bản mẫu:Cite web
 116. Bản mẫu:Cite web
 117. Bản mẫu:Cite web
 118. Bản mẫu:Cite web
 119. Bản mẫu:Cite web
 120. Bản mẫu:Cite web
 121. Bản mẫu:Cite web
 122. Bản mẫu:Cite web
 123. Bản mẫu:Cite web
 124. Bản mẫu:Cite web
 125. Bản mẫu:Cite web
 126. Bản mẫu:Cite web
 127. Bản mẫu:Cite web
 128. Bản mẫu:Cite web
 129. Bản mẫu:Cite web
 130. Bản mẫu:Cite web
 131. Bản mẫu:Cite web
 132. Bản mẫu:Cite web
 133. Bản mẫu:Cite web
 134. Bản mẫu:Cite web
 135. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 136. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 137. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 138. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 139. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 140. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 141. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 142. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 143. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 144. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 145. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 146. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 147. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 148. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 149. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 150. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 151. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 152. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 153. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 154. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 155. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 156. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 157. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 158. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 159. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 160. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 161. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 162. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 163. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 164. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 165. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 166. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 167. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 168. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 169. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 170. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 171. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 172. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 173. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 174. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 175. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 176. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 177. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 178. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 179. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 180. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 181. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 182. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 183. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 184. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 185. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 186. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 187. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 188. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 189. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 190. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 191. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 192. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 193. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 194. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 195. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 196. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 197. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 198. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 199. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 200. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 201. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 202. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 203. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 204. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 205. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 206. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 207. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 208. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 209. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 210. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 211. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 212. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 213. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 214. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 215. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 216. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 217. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 218. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 219. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 220. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 221. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 222. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 223. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 224. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 225. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 226. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 227. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 228. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 229. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 230. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 231. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 232. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 233. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 234. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 235. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 236. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 237. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 238. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 239. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 240. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 241. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 242. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 243. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 244. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 245. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 246. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 247. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 248. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 249. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 250. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 251. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 252. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 253. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 254. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 255. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 256. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 257. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 258. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 259. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 260. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 261. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 262. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 263. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 264. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 265. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 266. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 267. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 268. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 269. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 270. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 271. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 272. Bản mẫu:Cite web
 273. Bản mẫu:Cite web
 274. Bản mẫu:Cite web
 275. Bản mẫu:Cite web
 276. Bản mẫu:Cite web
 277. Bản mẫu:Cite web
 278. Bản mẫu:Cite web
 279. Bản mẫu:Cite web
 280. Bản mẫu:Cite web
 281. Bản mẫu:Cite web
 282. Bản mẫu:Cite web
 283. Bản mẫu:Cite web
 284. Bản mẫu:Cite web
 285. Bản mẫu:Cite web
 286. Bản mẫu:Cite web
 287. Bản mẫu:Cite web
 288. Bản mẫu:Cite web
 289. Bản mẫu:Cite web
 290. Bản mẫu:Cite web
 291. Bản mẫu:Cite web
 292. Bản mẫu:Cite web
 293. Bản mẫu:Cite web
 294. Bản mẫu:Cite web
 295. Bản mẫu:Cite web
 296. Bản mẫu:Cite web
 297. Bản mẫu:Cite web
 298. Bản mẫu:Cite web
 299. Bản mẫu:Cite web
 300. Bản mẫu:Cite web
 301. Bản mẫu:Cite web
 302. Bản mẫu:Cite web
 303. Bản mẫu:Cite web
 304. Bản mẫu:Cite web
 305. Bản mẫu:Cite web
 306. Bản mẫu:Cite web
 307. Bản mẫu:Cite web
 308. Bản mẫu:Cite web
 309. Bản mẫu:Cite web
 310. Bản mẫu:Cite web
 311. Bản mẫu:Cite web
 312. Bản mẫu:Cite web
 313. Bản mẫu:Cite web
 314. Bản mẫu:Cite web
 315. Bản mẫu:Cite web
 316. Bản mẫu:Cite web
 317. Bản mẫu:Cite web
 318. Bản mẫu:Cite web
 319. Bản mẫu:Cite web
 320. Bản mẫu:Cite web
 321. Bản mẫu:Cite web
 322. Bản mẫu:Cite web
 323. Bản mẫu:Cite web
 324. Bản mẫu:Cite web
 325. Bản mẫu:Cite web
 326. Bản mẫu:Cite web
 327. Bản mẫu:Cite web
 328. Bản mẫu:Cite web
 329. Bản mẫu:Cite web
 330. Bản mẫu:Cite web
 331. Bản mẫu:Cite web
 332. Bản mẫu:Cite web
 333. Bản mẫu:Cite web
 334. Bản mẫu:Cite web
 335. Bản mẫu:Cite web
 336. Bản mẫu:Cite web
 337. Bản mẫu:Cite web
 338. Bản mẫu:Cite web
 339. Bản mẫu:Cite web
 340. Bản mẫu:Cite web
 341. Bản mẫu:Cite web
 342. Bản mẫu:Cite web
 343. Bản mẫu:Cite web
 344. Bản mẫu:Cite web
 345. Bản mẫu:Cite web
 346. Bản mẫu:Cite web
 347. Bản mẫu:Cite web
 348. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 349. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 350. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 351. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 352. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 353. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 354. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 355. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 356. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 357. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 358. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 359. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 360. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 361. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 362. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 363. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 364. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 365. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 366. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 367. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 368. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 369. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 370. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 371. Bản mẫu:Cite web
 372. Bản mẫu:Cite web
 373. Bản mẫu:Cite web
 374. Bản mẫu:Cite web
 375. Bản mẫu:Cite web
 376. Bản mẫu:Cite web
 377. Bản mẫu:Cite web
 378. Bản mẫu:Cite web
 379. Bản mẫu:Cite web
 380. Bản mẫu:Cite web
 381. Bản mẫu:Cite web
 382. Bản mẫu:Cite web
 383. Bản mẫu:Cite web
 384. Bản mẫu:Cite web
 385. Bản mẫu:Cite web
 386. Bản mẫu:Cite web
 387. Bản mẫu:Cite web
 388. Bản mẫu:Cite web
 389. Bản mẫu:Cite web
 390. Bản mẫu:Cite web
 391. Bản mẫu:Cite web
 392. Bản mẫu:Cite web
 393. Bản mẫu:Cite web
 394. Bản mẫu:Cite web
 395. Bản mẫu:Cite web
 396. Bản mẫu:Cite web
 397. Bản mẫu:Cite web
 398. Bản mẫu:Cite web
 399. Bản mẫu:Cite web
 400. Bản mẫu:Cite web
 401. Bản mẫu:Cite web
 402. Bản mẫu:Cite web
 403. Bản mẫu:Cite web
 404. Bản mẫu:Cite web
 405. Bản mẫu:Cite web
 406. Bản mẫu:Cite web
 407. Bản mẫu:Cite web
 408. Bản mẫu:Cite web
 409. Bản mẫu:Cite web
 410. Bản mẫu:Cite web
 411. Bản mẫu:Cite web
 412. Bản mẫu:Cite web
 413. Bản mẫu:Cite web
 414. Bản mẫu:Cite web
 415. Bản mẫu:Cite web
 416. Bản mẫu:Cite web
 417. Bản mẫu:Cite web
 418. Bản mẫu:Cite web
 419. Bản mẫu:Cite web
 420. Bản mẫu:Cite web
 421. Bản mẫu:Cite web
 422. Bản mẫu:Cite web
 423. Bản mẫu:Cite web
 424. Bản mẫu:Cite web
 425. Bản mẫu:Cite web
 426. Bản mẫu:Cite web
 427. Bản mẫu:Cite web
 428. Bản mẫu:Cite web
 429. Bản mẫu:Cite web
 430. Bản mẫu:Cite web
 431. Bản mẫu:Cite web
 432. Bản mẫu:Cite web
 433. Bản mẫu:Cite web
 434. Bản mẫu:Cite web
 435. Bản mẫu:Cite web
 436. Bản mẫu:Cite web
 437. Bản mẫu:Cite web
 438. Bản mẫu:Cite web
 439. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Citation/CS1/Configuration' not found.
 440. Bản mẫu:Cite web

Bản mẫu:Doraemon

|}

Advertisement