Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Cậu xuất hiện đầu tiên trong tập đi tìm Thẻ Tình Bạn cùng với những người khác. Lúc đầu khi Doraemon định kết bạn với cậu dỗ mãi mê đọc sách nên lầm tưởng Doraemon là kẻ thù nên đã tấn công Doraemon.

Advertisement