Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Doraemon biến thành mèo?
ネコになったドラえもん
 Neko ni Natta Doraemon
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 509a
Số tập (2005): 1051
Ngày phát sóng (2005): 22 tháng 2, 2020
Vị trí tập phim
Kế trước
Nhà ngoại cảm Suneo
Tiếp theo
Cột ăngten hòa bình

Doraemon biến thành mèo? (Nhật: ネコになったドラえもん Neko ni Natta Doraemon?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Doraemon cùng với những người bạn chăm sóc với lũ mèo hoang, nhưng không lâu tự nhiên Doraemon hành động trở nên giống với một con mèo bình thường

Nhân vật[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Bảo bối xuất hiện[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Doraemon biến thành mèo?/Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở[]

Liên kết[]

Advertisement