Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

"Ha ha... Cuối cùng ta đã tìm ra điểm yếu của nhũng chiếc xe tăng đáng ghét! Lần gháp mặt tới đây sẽ chính là giây phút lâm chung của các ngươi!"
 
— Dorakoruru

Dorakoruru (ド ラ コ ル ル) là nhân vật phản diện phụ của Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ

phiên bản làm lại năm 2022.

Advertisement