Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Doreamon Janken Là một bài có thể xuất hiện trong các tập phim của doreamon (trừ Việt nam và ngước ngoài),Nhung chỉ có bản nhật thôi không có bản lòng tiếng.

Các nhân vật xuất hiện theo trình tự[]

Sử dụng[]

Trong các tập phim của Doreamon,Kể cả phim ngãn và Phim dài

Xem Video[]

Thông tin[]

  • Trong nhạc này thường dùng trong trò chơi oán tù tì
  • Hiện giờ cái này chưa xuất hiện tại việt nam
Advertisement