Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ảnh
X.hiện

Là nhân vật chủ đạo, Flock chỉ xuất hiện trong Doraemon: Nobita và đảo giấu vàng

Advertisement