Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Gậy chuyển giao nhược điểm
にが手タッチバトン
 Nigatetatchibaton
Thông tin bảo bối
Chủ nhân: Doraemon
Người sử dụng: Doraemon
Loại: Gậy
Xuất hiện
Ra mắt trong manga: "Thuốc khắp phục điểm yếu" và "Gậy chuyển giao nhược điểm"
Ra mắt trong anime: Năm con chuột đó! Doraemon

Gậy chuyển giao nhược điểm (Nhật: にが手タッチバトン Nigatetatchibaton?) là một loại bảo bối của Doraemon.

Sơ lược[]

Bảo bối này giống với một cây gậy bằng sắt

Công dụng[]

Bảo bối này giúp người dùng có thể chuyển giao nhược điểm của bản thân sang đối phương.

Cách sử dụng[]

Chỉ cần dùng nó chạm vào đối phương.

Xuất hiện[]

Advertisement