Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Gambo 567c

Goda Gambo là con trai của Cháu nội của Jaian, cháu nội của Goda Yasashiku và là chắt của Goda Takeshi.

Cậu ấy rất tốt bụng và tốt bụng giống như ông nội của mình Yasashiku "Jaichibi" Gouda (con trai tương lai của Jaian).

Advertisement