Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Chữ Y thuyết phục
ワイロウ作戦さくせん
 Y rō sakusen
Y 1979
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chiến thuật chữ Y
Chương và tập trong truyện: Chương 198, Tập 11
Số tập (1979): 119
Ngày phát sóng (1979): 17 tháng 8, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Nhà càng lúc càng xa
Tiếp theo
Một mình trên hoang đảo

Chữ Y thuyết phục (Nhật: ワイロウ作戦さくせん Y rō sakusen?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối xuất hiện[]

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Hãy cẩn thận với chữ Y!/Thư viện ảnh

Advertisement