Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Hãy cẩn thận với chữ Y!
Yロウに気をつけろ!
 Y rō ni Ki wo Tsukero!
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chiến thuật chữ Y
Chương và tập trong truyện: Chương 198, Tập 11
Lần phát sóng (2005): 505
Số tập (2005): 1045
Ngày phát sóng (2005): 25 tháng 2, 2020
Vị trí tập phim
Kế trước
Búp bê đất sét
Tiếp theo
Hãy giúp đỡ tiên ông robot!

Hãy cẩn thận với chữ Y! (Nhật: Yロウに気をつけろ! Y rō ni Ki wo Tsukero!?) là một tập phim được làm lại trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối xuất hiện[]

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Hãy cẩn thận với chữ Y!/Thư viện ảnh
Advertisement