Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Tiên ông robot
かみさまロボット
 Kami-sama Robotto
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Hãy nhân ái với bụt robot!
Chương và tập trong truyện: Chương 509, tập 28
Số tập (1979): 628
Ngày phát sóng (2005): 6 tháng 11, 1981
Vị trí tập phim
Kế trước
Ngày xưa sao mà sướng thế!
Tiếp theo
Tàu vũ trụ con thoi của Nobita

Tiên ông robot (Nhật: かみさまロボット Kami-sama Robotto?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Bụt robot

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement