Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Hãy giúp đỡ tiên ông robot!
かみさまロボットにあいを!
 Kami-sama Robotto ni ai no te o!
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Hãy nhân ái với bụt robot!
Chương và tập trong truyện: Chương 509, tập 28
Lần phát sóng (2005): 58b
Số tập (2005): 131
Ngày phát sóng (2005): 27 tháng 10, 2006
Vị trí tập phim
Kế trước
Chiếc lá hồ ly
Tiếp theo
Chim thu thuế

Hãy giúp đỡ tiên ông robot! (Nhật: かみさまロボットにあいを! Kami-sama Robotto ni ai no te o!?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Bụt robot

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement