Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Hãy giúp đỡ tiên ông robot!
かみさまロボットにあいを!
 Kami-sama Robotto ni ai no te o!
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Hãy nhân ái với bụt robot!
Chương và tập trong truyện: Chương 509, tập 28
Lần phát sóng (2005): S62a
505b (phát lại)
Số tập (2005): 896
Ngày phát sóng (2005): 7 tháng 1, 2018
25 tháng 1, 2020 (phát lại)
Vị trí tập phim
Kế trước
Bé bão anh hùng


←Trong phần phát lại

Hãy cẩn thận với chữ Y!

Tiếp theo
Giàu to nhờ vào bút ứng tiền
Trong phần phát lại→

Chiếc vòng ban ơn

Hãy giúp đỡ tiên ông robot! (Nhật: かみさまロボットにあいを! Kami-sama Robotto ni ai no te o!?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Bụt robot

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement