Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Đối với tập truyện cùng nội dung, xem Hòn đá ý chí

<tabber> Bản làm lại 2019=

Hòn đá kiên cường
強~いイシ
 Tsuyo ~ i ishi
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Hòn đá ý chí
Chương và tập trong truyện: Chương 818, Tập 43
Lần phát sóng (2005): 494b
Số tập (2005): 1024
Ngày phát sóng (2005): 5 tháng 10, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Mũ hóa trang thành mèo
Tiếp theo
Có thật nhiều Doraemon

Hòn đá kiên cường (Nhật: 強~いイシ Tsuyo ~ i ishi?) là một tập phim được làm lại trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Bảo bối xuất hiện[]

  • Hòn đá kiên cường

Thông tin cơ sở[]

  • Thay vì ông Nobi bị bắt cai thuốc, thay vào đó ông được thay thế bằng bánh gạo.

|-|Nguyên bản=

Hòn đá kiên cường
強~いイシ
 Tsuyo ~ i ishi
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Hòn đá ý chí
Chương và tập trong truyện: Chương 818, Tập 43
Lần phát sóng (2005): 96b
Số tập (2005): 214
Ngày phát sóng (2005): 25 tháng 1, 2008
Vị trí tập phim
Kế trước
Bay lên nào! Đệm sưởi nhà Nobi
Tiếp theo
Suneo đến thẩm mỹ viện

Hòn đá kiên cường (Nhật: 強~いイシ Tsuyo ~ i ishi?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối xuất hiện[]

Thông tin cơ sở[]

  • Thay vì ông Nobi bị bắt cai thuốc, thay vào đó ông được thay thế bằng bánh gạo.
Advertisement