Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Hồ bơi trên mây
くもなかのプール
 Kumo no naka no Pūru
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Bể bơi trên mây
Chương và tập trong truyện: Chương 263, tập 14
Số tập (1979): 83
Ngày phát sóng (1979): 6 tháng 7, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Máy huấn luyện thiên tai
Tiếp theo
Máy cắt cơ thể người

Hồ bơi trên mây (Nhật: くもなかのプール Kumo no naka no Pūru?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Thông tin cơ sở[]

Advertisement