Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Hồ bơi trên mây
くもなかのプール
 Kumo no naka no Pūru
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Bể bơi trên mây
Chương và tập trong truyện: Chương 263, tập 14
Lần phát sóng (2005): 84a
Số tập (2005): 186
Ngày phát sóng (2005): 27 tháng 7, 2007
Vị trí tập phim
Kế trước
Thành lập công ty Mèo
Tiếp theo
Tin sốt dẻo! Nobita và cuộc hẹn hò bí mật

Hồ bơi trên mây (Nhật: くもなかのプール Kumo no naka no Pūru?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement