Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Hộ chiếu quỷ Satan
あくのパスポート
 Akuma no Pasupōto
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Hộ chiếu quỷ Satan
Chương và tập trong truyện: Chương 241, tập 13
Lần phát sóng (2005): 64a
Số tập (2005): 124
Ngày phát sóng (2005): 8 tháng 12, 2006
Vị trí tập phim
Kế trước
Doraemon và Dorami
Tiếp theo
Câu chuyện về hòn đá dễ thương

Hộ chiếu quỷ Satan hay Hộ chiếu của ác quỷ (Nhật: あくのパスポート Akuma no Pasupōto?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement