Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Đừng cướp Jack của tôi
わたしのジャックをとらないで
 Watashi no Jakku o toranai de
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Jack, Betty và Jany
Chương và tập trong truyện: Chương 785, Tập 43
Lần phát sóng (2005): 87a
Số tập (2005): 194
Ngày phát sóng (2005): 14 tháng 9, 2007
Vị trí tập phim
Kế trước
Ngày tái sinh của Doraemon
Tiếp theo
Nàng tiên ống tre của Nobita

Đừng cướp Jack của tôi (Nhật: わたしのジャックをとらないで Watashi no Jakku o toranai de?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Sóng âm tự động hóa búp bê

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement