Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Jerry là học viên của Học Viện Ác Đẳng.Nó là kẻ thù của The Doraemons (Đội quân Doraemon).Xuất hiện trong tất cả 6 tập Đội quân Doraemon nhưng cứ mỗi khi Doraemons bắt được thì nó lại xổng đi mất.Nó là kẻ chuyên đánh lén,như ở tập 1,Dora The Kid bị Jerry bắn khi đang đấu súng với Kira

Advertisement