Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt


Jill (ジル Jiru) là một nhà sư, là nhân vật phản diện trong bộ phim Doraemon: Nobita và những bạn khủng long mới.

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement