Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Kéo nước là bảo bối của Doremon, dùng để cắt nước ra từng khối vuông vức.

https://www.youtube.com/watch?v=wqlEo5Llsu8

Advertisement