Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Kì tích song ca! Jaian và Suneo
せきのデュエット!ジャイ & スネ
 Kiseki no Duetto! Jai to Sune
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 264a
Số tập (2005): 511
Ngày phát sóng (2005): 2 tháng 11, 2012
Vị trí tập phim
Kế trước
Phun sương tiếp diễn
Tiếp theo
Cỗ bài hạnh phúc đáng sợ

Kì tích song ca! Jaian và Suneo (Nhật: せきのデュエット!ジャイ & スネ Kiseki no Duetto! Jai to Sune?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement