Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về truyện ngắn cùng tên, xem Khách sạn thời kỳ đồ đá
Khách sạn thời kỳ đồ đá
せっだいのホテル
 Sekki Jidai no Hoteru
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chương 688, tập 38
Chương và tập trong truyện: Khách sạn thời kỳ đồ đá
Lần phát sóng (2005): 117
Số tập (2005): 251
Ngày phát sóng (2005): 15 tháng 8, 2008
Vị trí tập phim
Kế trước
Máy làm lại cuộc đời
Tiếp theo
Đánh bại đội Jaians

Khách sạn thời kỳ đồ đá (Nhật: せっだいのホテル Sekki Jidai no Hoteru?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement