Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Khinhkhicaudoremi

Khinh khí cầu Mini

Khinh khí cầu Mini là một bảo bối của Dorami và được sử dụng để chuyển ghim cài áo cho Shizuka

Sơ lược bảo bối

Bảo bối của Dorami rất công dụng hơn, thay vì bay nhưng theo chiều gió nó sẽ bay theo hướng đó và vị trí lắp đặt đích đến của nó được đưa đối tượng bay lại.

Cách dùng

Chỉ cần đốt một que nhang nhỏ xíu rồi cắm vào khinh khí cầu. Đợi nó phồng lên thì sẽ bay. Nó không được lắp điều khiển mà nó được thay vào đó là di chuyển bay lên nhờ gió.

Lỗi

Bảo bối này rất dễ mắc vào cây hay dễ hết lửa nhang. Vì thế, khi Jaian và Suneo lấy được khinh khí cầu sẽ bỏ nó vào ống cống. Cho nên, đảm bảo an toàn thì người dùng phải xem bản đồ nó đi đâu và biết vị trí của nó.

Advertisement